donderdag 29 maart 2012

Wie ben ik? Who am I?

Wie ben ik?
Om te twijfelen aan jouw aanpak?
Om jouw manier van leven, jouw keuzes te beoordelen?
Iedereen mag en moet doen wat hij of zij goeddunkt.

Waar komt dan toch de neiging vandaan om de ander te moeten beschermen tegen zichzelf, tegen foute keuzes?
Een luisterend oor, meelevend reageren, geïnteresseerd doorvragen, goedbedoeld advies, belerende tips, bemoeizucht, oordelen. Het is een schaal waarin het de kunst is om niet te ver richting oordelen te gaan.

Zullen we afspreken dat ik je blijf steunen, ook al zou ik het zelf anders doen? Daar zijn we toch vrienden voor? Onvoorwaardelijke steun, tenzij je daadwerkelijk jezelf of anderen schaadt.

Gelukkig heb ik vrienden en familie die er ook zo over denken. Mensen die me de waarheid durven te zeggen, mijn keuze respecteren en me onvoorwaardelijk steunen.
Hoera!

Zou je dat wel doen Froukje?
Are you sure on doing that Froukje?

Who am I?
To doubt your approach on things?
To judge your way of living, the choices you make?
Everybody is free to do what they seem fit.


Where from then comes the tendency to protect someone against themselves, against bad choices?
An ear, compassionate reacting, asking by interest, well-meant advice, pedantic tips, interfering, judging. It's a scale on which it's difficult to not go to near judging.


Shall we settle upon me supporting you, even when I would do things differently myself? That's what we're friends for. Unconditional support, unless you truly harm yourself or others.


Fortunately I have friends and family that feel the same. People who dare to tell the truth, respect my choices and support me unconditionally. 
Hooray!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten