maandag 27 februari 2012

Sponsorgebeuren

Sponsors op blogs is iets waar subtiel mee omgegaan moet worden. In dat besef doe ik het dus rustig aan en zet ik niet zomaar iets op mijn blog.


De huidige twee advertenties zijn dan ook advertenties van mijn lieve vriendje en aanstaande man (Aromajockey Scentman) en mijn aanstaande schoonzus (Glass Do It).


Zoveel creativiteit in die familie! Dat zit wel goed. Dunkt mij. 

zondag 26 februari 2012

Count Your Blessings

De fijnste dingen zijn vaak de dagelijkse. 
Hier een paar van mijn 'zegeningen':

The most lovely things are often the most ordinary. 
Here a few of my 'blessings':Jongens met hoge hakken.
Boys on high heels.

Een liefdesbriefje van Ravin.
A lovenote from Ravin.
Ik kan het zelf nog steeds niet ontcijferen. Hij vertelde zelf dat er stond: 'Mama, ik vind je lief. Ravin'
I can't decifer it myself. He told me it says: 'Mommy, I think you're sweet. Ravin'

Samen met Ravin leuke dingen van wol maken.
Together with Ravin making things out of wool.

Donderdag ging ik hardlopen op de Veluwe.
Thursday I went running on the Veluwe.
En dan daarna douchen bij mijn ouders, Nox halen en gezellig gegeten bij Rooz en haar drie mannen.
And after that, took a shower at my parents place, picked up Nox and had al lovely diner at Rooz and her three men.

De lente die voor de deur staat. Hoop ik tenminste. En de leuke plannetjes die daarbij horen!
Spring that's knocking on the door. At least, I hope so. And the fun plan(t)s that go with it!

De gekke speaker die er maf uitziet in dit licht.
The funny speaker that looks freaky in this light.

Met Nox naar de kinderboerderij.
Taking Nox to the petting zoo.

Verrast worden met een high tea door lieve Cynthia.
A high tea with sweet Cynthia.

Hardlopen in mijn woonplaats. Allemaal nieuwbouw, maar toch mooi!
Running in the town where I live. All new houses, but lovely anyway!

Mooi toch? Al die ruimte en veel groen?
It's lovely isn't it? All that space and green?

In de tuin bezig. De boom gesnoeid. Oeps! Iets te rigoureus?
Busy in the garden. Pruned the tree. Oops! Somewhat too regorously?
Een week geleden stond hij er nog zo bij...
A week ago, it looked like this...


Voor meer zegeningen kun je bij Anki kijken.
To see more blessings you can look at Anki's.

zaterdag 25 februari 2012

Award


Deze week kreeg ik van lieve vriendin Iris de Liebster Blog Award! 
Hoe lief! 
Mijn blog is alles behalve gebaseerd op een concept. 
Ik spring nogal van de hak op de tak, beschrijf werkelijke emoties die ik heb, ook negatieve. Het is fijn te ventileren en mooi als anderen dit met plezier lezen of erdoor geraakt worden.

De Liebster Blog Award wordt gegeven aan blogs met minder dan 200 volgers. Wanneer je deze award ontvangt:
- bedank je de gever en plaats je een link op je blog
geef je de award door aan 5 andere blogs (en laat je dat weten via een reactie op hun blog)
- hoop je dat de award met liefde wordt doorgegevenBurgerlijke ongehoorzaamheid van mij!
Ik kies geen 5 blogs, maar deze twee:

  • Vriendin Rooz haar blog. Ze is eigenlijk nog maar net begonnen en doet het rustig aan. ;) Ik zie de potentie, ook al als ik haar tweets lees, voor veel meer. Humor, herkenbaarheid, gewoon leuk. Go Rooz!
  • Barbara haar blog. Ik vind het een inspirerend blog, waarin creativiteit en gezinsleven samen opgaan. Ik vind het leuk. This week I got the Liebster Blog Award from dear friend Iris.
So sweet!
My blog is clearly not based on a concept.
I really change topics very fast, describe actual emotions of mine, also the gloomy ones. It's nice venting them and beautiful when others enjoy reading and are touched.


The Liebster Blog Award is given to blogs with less than 200 followers. When given this award you:
- thank the one who gave it to you and put a link on your log
- pass the award on to 5 other blogs (and let them know with a reaction on their blog)
- hope that the award will be passed on 


Being desobidient!
I'm not choosing 5 blogs, but these two:

  • Friend  Rooz her blog. She actually just started and takes it easy. ;) I think there is more where that came from. Her stories and messages on twitter make me laugh, are recognizable to me and are just fun. Go Rooz!
  • Barbara's Blog. I think it's an inspiring blog, where creativity and familiylife go together. I like it.

dinsdag 21 februari 2012

RelatieveTijd / ComparativelyTime

Een goed gesprek met een vriendin die je lang niet meer hebt gezien.
Wachten op de bus in de regen.
In de wachtkamer bij de tandarts wachten op die pijnlijke behandeling.

Tijd is wonderlijk.

Voor een kind duurt de zomervakantie een eeuwigheid. In mijn herinnering is dat hetzelfde. Het waren lange, hete zomers, waarin het opblaasbare badje in de achtertuin een grote rol had.

Hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd lijkt te gaan. Ergens is dat misschien ook logisch. Als je 5 jaar bent, is 6 weken een tiende deel van je leven. Als je 35 jaar bent, zijn die 6 weken een peuleschil. (een zeventigste deel geloof ik)

Leeftijd en invulling maken de ervaring van tijd anders.

Sinds ik (kleine) kinderen heb, vliegt de tijd extra hard. De avonden zijn mij heilig, want die geven mij rust.
Mijn zwangerschapsverlof heb ik beide keren ervaren als een tijd van voorbereiden op wat komen gaat en waarin ik genoeg te doen had. Ook de maand dat ik in de ziektewet zat, was ik druk met van alles. Nu ik weer aan het werk ben, vraag ik me af wat ik heb zitten lanterfanten! Hoe drukker ik ben, hoe meer ik doe. Ik krijg energie van bezig zijn en ben dan extra blij met mijn vrije tijd. Het zal het Yin en Yang effect zijn. Zonder donker geen licht. Zonder verdriet, geen geluk. Zonder verplichtingen, geen vrije tijd.

En nu de balans vinden. :DA nice conversation with a friend who you haven't seen for a while.
Waiting for the bus in the rain.
In the waitingroom at the dentist, waiting for that painful treatment.


Time is wonderful.


For a child the summer holiday lasts an age. When I was little, it was the same. These were long, hot summers, with a major role for the inflatable pool in the backyard.


The older you get, the faster time seems to be going. Somehow it is logical. When you're 5 years old, 6 weeks is one tenth of your life. When you're 35 years old, these 6 weeks are trifle. (one seventiest part of your life I think)


Age and the way of filling makes the experience of time different.


Since I have (small) children, time flies extra fast. Evenings are sacred, for they are peaceful. During my maternity leaves, I felt pretty busy, getting ready for things to come. Also during the month I was recovering from being in hospital, I was very busy. Now while I'm working again, I'm wondering what I fooling around! When I'm busy, I get more things done. Being busy gives me energy and I'm extra happy with leisure time. It must be the Yin and Yang effect. Without the dark, no light. Without sadness, no happines. Without obligations, no leisure.


And now to find the balance. :D

zondag 19 februari 2012

Count your blessings

Elke week kijk ik in mijn telefoontje welke mooie momenten ik vast heb kunnen leggen. 
Dit waren ze voor deze week:


Every week I look in my cell which precious moments I've been able to catch on screen. 
Here are these week's:

Fijn en lief kado van Rooz met Valentijnsdag.
Nice and lovely present from  Rooz  on Valentine's day.

Een valentijnskado van mijn Lief.
A Valentine present from my sweetheart.

Nog een lief kado, van een collega/vriendin.
Another lovely present from a collegue/friend.


Alle lieve kaarten van lieve familie en vrienden, toen ik net weer uit het ziekenhuis was.
All the sweet postcards from dear family and friends, when I just got out of hospital.

Een bos witte rozen van een lieve collega. Gewoon, omdat ik weer terug was!
White roses from a dear collegue. Just because I was back again.

Een fijn ochtendzonnetje, met twinkelende druppels in het boompje.
A nice morning sun, with twinkling drops in the small tree.

De jongens die onze rommelige tuin zo mogelijk nog chaotischer maken.
The boys making our already messy garden a bit more chaotic.

De col voor Anki is af!
The cowl for  Anki   is finished!

Hans is weer thuis, na een lange reis naar Enschede. ;)
Hans is back home, after a long trip to Enschede. ;)

Nox vindt mijn DC's blijkbaar ook erg fijn lopen.
Nox also finds my DC's very comfortable.

Zondagmiddagbezoek van mijn zus, haar man en drie kinderen. Gezellig!
A sundayafternoon visit from my sis, her husband and three kids. It was fun!
Hoe was jouw week?
Bij Anki kun je nog meer zegeningen zien!

How was your week?
At Anki you can see more blessings!

dinsdag 14 februari 2012

Blij dat ik brei / Blithe to knit

Ongeveer 2 jaar geleden werkte ik nog bij het ouderenwerk in Harderwijk. Daar heb ik een buurtkamer opgezet voor senioren in een gezellige wijk. Eén van de activiteiten die daar werd opgestart, was een brei-ochtend. Tot die tijd is het breien van mij beperkt gebleven tot de kleuterschool met de breimoeder die nogal uit haar mond stonk.

De vrijwilligster die deze brei-ochtend begeleidde, Ria, een ras-Amsterdamse, heeft mij aan het breien geholpen. Zij kon een foto van een dier zien en daar gewoon een knuffel van breien. Voor mij had ze een dasje bedacht. Daar ben ik mee begonnen en ik heb het nooit afgemaakt. Sorry Ria! Wel heb ik daarna een eigen dasje gebreid in tricot steek. Het daadwerkelijke begin van het breien. Ik moest en zou hem afbreien. Deze das heb ik aan Ria gegeven als bedankje voor haar inspiratie.

Inmiddels werk ik allang niet meer bij het ouderenwerk in Harderwijk. Wel heb ik het breien aangehouden, met af en toe perioden dat het even stil lag.

Wat mij vooral heel erg inspireerde was de site van de de wolfabriek. Een geweldige site, met veel ideeën, prachtige wol, houten breipennen, zelfmaakpakketten en als ultieme handigheid: een dvd cursus breien voor beginners

Sindsdien heb ik al best het één en ander gemaakt. Dassen in overvloed, mutsen, een kleine Teig voor Anki, een col voor Rooz en nu ook weer fijn bezig 'in opdracht' wat te maken. Het blijft een fijn tijdverdrijf waar ik mijn zinnen mee kan verzetten, waardoor ik geregeld 's avonds in bed lig te bedenken hoe ik het aan ga pakken. En door 'in opdracht' te breien, komt het ook nog eens bij aardige baasjes terecht die er meestal dankbaar voor zijn. In plaats dat de kasten bij ons thuis uitpuilen van de projectjes. Wat een heerlijke wederkerigheid. Ik hou er van!

P.S. ik brei alleen in opdracht van vrienden en familie.

About 2 years ago I worked for social work for seniors in Harderwijk. I had a project for seniors in a nice neighborhood. One of the activities that started, was a knitted morning. Until then, knitting for me was confined to the nursery with the knitting mother who's mouth smelled pretty bad.


The volunteer who was leading this knitting morning Ria, a lady who originated in Amsterdam, has helped me to knit. She could see a picture of an animal and knit a stuffed toy that looked just like it. For me she had a scarf devised. I started, and I never finished that scarf. Sorry Ria! However, after that, I started knitting my first scarf. The actual start of knitting for me. I just had to finish it. This scarf I have given to Ria  as thanks for her inspiration.


Now I am no longer working in Harderwijk. But I kept knitting. What really inspired me most was the site of    de wolfabriek. A great site with lots of ideas, beautiful wool, wooden knitting needles, DIY-packages 
and the ultimate help: a DVD course knitting for beginners


Since then I've made ​​quite some knitties. Scarfs in abundance, hats, small Tig for Anki
a pass for Rooz and now busy knitting 'commissioned'. It is a nice pastime to clear my head and often I lie awake in my bed pondering on how to tackle a new project. Knitting things that people ask of me, results in a nice new owner for every piece I knit. And keeps my closets from bulging with knitting projects. 
What a wonderful reciprocity. I love it!


PS I only knit for family and friends

zondag 12 februari 2012

Count Your Blessings

Het was weer een fijne week!
Again it was a lovely week!
Ravin heeft voor ons allemaal naambordjes op de stoelen gemaakt. 
Stel je voor dat ik in Nox zijn stoel zou gaan zitten!

Ravin made name signs on  all of our chairs. 
Imagine I would go and sit in Nox his chair!


Ravin die geniet nog steeds erg van de sneeuw. 
De oude slee die we van mijn ouders kregen, doet het nog goed!

Ravin is still enjoying the snow so much. 
The old sled we got from my parents, is still working fine.


Nox helpt me met het huishouden. 
Nox helping me cleaning the house.


Een rondje rennen met -15 en het lekker warm krijgen daarbij. 
De kou verslagen!

Running a round while it's -15 Celsius and getting warm. 
Beaten the cold!Bezoek krijgen van Mireille en Arno. 
Het was supergezellig!

A lovely visit from Mireille and Arno. 
We had a great time.

Meer zegeningen kun je zien op Anki's blog.
More blessings on Anki's log.

vrijdag 10 februari 2012

Huishouden/Housekeeping

Het huishouden en ik... Een haat-liefde verhouding.

Zo gelukkig als ik kan zijn met de heerlijke geur van schone was op zolder (daar staat de wasmachine en de wasrekjes) dat zich naar beneden tot aan de voordeur laat uitrollen...
Zo intens wanhopig kan ik zijn als ik niet weet waar ik moet beginnen. De was die zich op miraculeuze wijze door het hele huis bevindt, kruimels door de hele kamer met een grote concentratie onder de tafel, de zichtbaar en ruikbaar door een 5-jarige kleuter bezochte wc, de keuken..... enz...

Mijn wapen hiertegen? Oogkleppen! Ik heb besloten het niet meer te zien. Me niet druk te maken om het huishouden, maar van mijn huis te houden zoals het is. Mijn zus gaf me het onderstaande bordje dat heel toepasselijk is. Hoewel... Vorige week was het eigenlijk ook niet zo schoon...Housekeeping and I ... A love-hate relationship.

As happy as I am with the smell of clean laundry in the attic (there is the washing machine and dryingracks) ​​which unrolls down to the front door... So intense desperate I can be if I do not know where to begin.
The laundry which had spread itself miraculously throughout the house, crumbs around the living with a great concentration under the table, the visible and smelable by a 5-year-old visited toilet, kitchen ..... And so on.

My weapon against this? Blinkers! I decided not to see it anymore. I do not want to worry about the housekeeping, but keeping (and loving) my house as it is.
My sister gave me the sign that's quite appropriate. However... Last week it was actually not that clean ...

dinsdag 7 februari 2012

Gebaande Paden/ Beaten Paths

Het kraakt onder mijn voeten. Sneeuw.

Donker is het, maar toch ook weer niet. De maan staat hoog en groot in de lucht en verlicht de wereld in een blauwe gloed. Door de weerkaatsing van de sneeuw is het buitengewoon licht, voor een winterse avond. En stil, alle geluiden klinken gedempt.

Mijn sneeuwlaarsen ploegen stevig door, houden mijn voeten warm en geven grip. Ik loop mijn eigen weg, mijn eigen pad. Ik kan niet zien waar het fietspad, het voetpad of het grasveld is. Grenzeloos lopen is fijn, ik bepaal waar ik ga. Laat mij niet leiden door gebaande paden.

Morgen zal het anders zijn. Op weg naar school, lopen kinderen en ouders de voor hun bekende route. Strooit de gemeente het fietspad vol met zout en lopen de hondjes weer te poepen en piesen op het grasveld. Wat een gewoontedieren.

:DIt creaks under my feet. Snow.

It's dark, but then again not.
The moon is high and large in the sky, illuminating the world in a blue glow.
Because the reflectivity of the snow it is very light for a wintry evening. And silent out, all sounds are muffled.

My snowboots plow firmly and keep my feet warm and give grip. I walk my own way, my own path.
I can not see where the bike path, sidewalk or the lawn is. 'Unlimited' walking is nice, I decide where I go.
Don,t have to follow beaten paths.

Tomorrow will be different. On the way to school, children and parents follow their well-known route.
The town will pour salt on the cycle path and the dogs will defecate and urinate on the lawn.
What creatures of habit.

:D

zondag 5 februari 2012

Count your blessings

Graag sta ik stil bij de kleine dingen waar ik blij van wordt.

Deze week was ik erg blij met ons huis, dat ons beschermde tegen de behoorlijke extreme kou!

Blij ben ik met vrienden en familie, die ons onvoorwaardelijk steunen. Het is zo fijn om keuzevrijheid te hebben, af en toe eens op je bek te gaan, maar dan toch een vangnet te hebben dat niet zegt: "Ik had het nog gezegd!"

Zo wakker worden, met twee knuffelige mannetjes!


En de fijnste zegening:
Deze zomer stappen Jorg en ik in het huwelijksbootje.
We gaan trouwen!!! Hoeraaaa!


Meer zegeningen kun je zien op Anki's blog.I like to linger on small daily things that make me happy.
This week I was very happy having our house, protecting us against pretty extreme cold.

Happy I was with friends and family, who support us unconditionally. It's good to have freedom of choice,
make a stupid mistake, have people helping without saying: "Told you so!".

Waking up like this, with two cuddly boys!


And the most lovely blessing of all:
This summer Jorg en I are going to get married.
Were getting married!!! Hooray!


See more blessings at Anki's blog.