zaterdag 25 februari 2012

Award


Deze week kreeg ik van lieve vriendin Iris de Liebster Blog Award! 
Hoe lief! 
Mijn blog is alles behalve gebaseerd op een concept. 
Ik spring nogal van de hak op de tak, beschrijf werkelijke emoties die ik heb, ook negatieve. Het is fijn te ventileren en mooi als anderen dit met plezier lezen of erdoor geraakt worden.

De Liebster Blog Award wordt gegeven aan blogs met minder dan 200 volgers. Wanneer je deze award ontvangt:
- bedank je de gever en plaats je een link op je blog
geef je de award door aan 5 andere blogs (en laat je dat weten via een reactie op hun blog)
- hoop je dat de award met liefde wordt doorgegevenBurgerlijke ongehoorzaamheid van mij!
Ik kies geen 5 blogs, maar deze twee:

  • Vriendin Rooz haar blog. Ze is eigenlijk nog maar net begonnen en doet het rustig aan. ;) Ik zie de potentie, ook al als ik haar tweets lees, voor veel meer. Humor, herkenbaarheid, gewoon leuk. Go Rooz!
  • Barbara haar blog. Ik vind het een inspirerend blog, waarin creativiteit en gezinsleven samen opgaan. Ik vind het leuk. This week I got the Liebster Blog Award from dear friend Iris.
So sweet!
My blog is clearly not based on a concept.
I really change topics very fast, describe actual emotions of mine, also the gloomy ones. It's nice venting them and beautiful when others enjoy reading and are touched.


The Liebster Blog Award is given to blogs with less than 200 followers. When given this award you:
- thank the one who gave it to you and put a link on your log
- pass the award on to 5 other blogs (and let them know with a reaction on their blog)
- hope that the award will be passed on 


Being desobidient!
I'm not choosing 5 blogs, but these two:

  • Friend  Rooz her blog. She actually just started and takes it easy. ;) I think there is more where that came from. Her stories and messages on twitter make me laugh, are recognizable to me and are just fun. Go Rooz!
  • Barbara's Blog. I think it's an inspiring blog, where creativity and familiylife go together. I like it.

4 opmerkingen: