maandag 26 maart 2012

MoestuinMaandag #2

Deze week was het lekker weer! De plantjes deden het goed.
This week the weather was lovely! The plants were doing well.De pompoen, courgette en komkommer groeien zo hard! Ik heb ze in grotere potten gezet. 
The pumpkin, zucchini and cucumber are growing so fast! I've put them in bigger pots.Met het lekkere weer, zet ik de bloemetjes en de plantjes buiten. Wat extra zon kunnen ze wel gebruiken. Ik ook trouwens!
With this nice weather, I put the flowers and plants outside. They can use some extra sunshine. Just like me!Gelukkig komt de tomaat ook op. Die wil ik dit jaar goed verpoten, verzorgen en dan lekker eten. Ik hou van tomaat!
Fortunately the tomato is coming up. I really want to take good care of these and than eat them. I love tomato!Oeps! Tijdens het uitlaten van de plantjes, is de aardbei van het bankje afgevallen. Een paar takjes waren geknakt, de pot gebarsten. Toch lijken de takjes zich te herstellen. Pfiew!

Het voelt naar als er iets vervelends gebeurt met plantjes waar ik goed voor zorg. Dat gevoel verbaast me wel een beetje, maar ik vind het tegelijk ook mooi.

Oops! Whilst letting out the plants, the strawberry fell off the bench. A few twigs were broken, the pot was cracked. The twigs seem te recover though. Pfeew!

It feels a bit bleak when something bad happens to plants I take good care of. This feeling surprises me a bit, but at the same time  I thing it's nice.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten