vrijdag 20 januari 2012

Zomaar een ochtend! Just a morning!

Zacht en warm. Ik lig in mijn bed en word langzaam wakker. De app op Jorg's telefoon geeft licht zodat we 'natuurlijker' wakker kunnen worden. Jorg heeft zich van het licht afgedraaid en heeft het dekbed zo hoog opgetrokken dat hij niets van het licht merkt. Heel effectief dus! Ik doe mijn ogen nog even dicht en wacht tot de wekker zal gaan. Dat zijn dan vogeltjes die je wakker zingen. Op dezelfde app! Het is dat ik nog zo slaperig ben, anders zou ik hier erg hard om moeten lachen.


In de kamer naast ons hoor ik een gebrabbel. "Allo Apie!" Nox is wakker en is zijn knuffels aan het groeten. Ik stap uit bed en ga die kleine maar vast een fles geven. Hij is al anderhalf en een boterham is prima 's ochtends. Vaak eet hij deze niet zo goed op (ook zonder fles vooraf). Vandaar de fles! Jorg staat ook op en gaat richting badkamer.


Na de fles, gaan we even bij papa in de badkamer kijken "Allo Papa" en Ravin een goeiemorgen wensen. Dan gaan Ravin, Nox en ik naar beneden toe, boterhammen smeren en eten, kleren aantrekken. Jorg is klaar en komt naar beneden, dan ga ik gauw even douchen. Jorg gaat naar zijn werk, dikke kus. Huphup, laatste dingetjes en dan jassen aan, Nox in de wandelwagen, op naar school.


Ravin doet de deur open en ik kom met Nox achter hem aan. Ik hoor Ravin rennen, dat doet hij vaker. Hij staat dan meestal 5 meter verderop te wachten. Ik trek de deur achter me dicht en wandel het tuinpad af. Maar waar is Ravin? Ik zie een paar kinderen bij het zebrapad, maar zie Ravin's blauw met witte jas er niet tussen. Heel even voel ik de blinde paniek opkomen, maar ineens zie ik hem. Hij staat bij een verkeersbord, netjes te wachten en rond te kijken. Zucht!


Op naar school! In de klas blijf ik nog even bij Ravin in de buurt en dan wandel ik weer terug naar huis. Op naar de koffie!Soft and warm. I lie in my bed and slowly wake up. The app on Jorg's phone emits light so that we can wake up as ‘naturally’ as possible. Jorg has turned his back to the light and  has raised the quilt so high that he could not notice the light. So very effective! I close my eyes  and wait until the timer will start. This exists of birds singing. At the same app! I’m still so sleepy, otherwise I would laughing loudly.

In the room next door I hear a babble. "Apie Allo!" Nox is awake and is greeting his toys. I get out of bed and will make the toddler a bottle. He's one half years old and a sandwich is fine in the morning. He often does not eat as well (even without a bottle in advance). Hence the bottle! Jorg is getting up and is in the bathroom.

After the bottle, we go to Daddy in the bathroom  "Allo Papa’’ and Ravin  to wish him a good morning. Then Ravin, Nox and I go downstairs, make and eat sandwiches and put the kids on their clothes. Jorg is ready and downstairs, then I take a quick shower. Jorg goes to work, big kiss. Some small things to do, then jackets on, Nox in the stroller, off to school.

Ravin opens the door and I walk behind him with Nox. I hear Ravin run away, he often does this. He usually waits 5 meters further on. I clos the door behind me and walk down the garden path. But where is Ravin? I see a few kids in the crosswalk, but can’t see Ravin's blue and white coat. For a moment I feel the panic, but now I see him. He stands there, waiting like a good boy and looks around. Sigh!

Off to school! In class I stay a moment witht Ravin  and then I walk back home. I feel like coffee! 


1 opmerking: