vrijdag 12 juli 2013

Dieren

 Dieren hebben een puurheid, een soort kwetsbaarheid die kinderen ook hebben.

Animals are pure, it's a kind of vulnerability like children have.
In ons dorp is een kinderboerderij waar we geregeld een kijkje nemen. Ze hebben er ook een winkeltje bij waar ze eigen verse producten verkopen en ook andere bio producten. Het wordt deels gerund door mensen met een beperking.

In our town there is a petting zoo, which we visit quite often. There's a shop with fresh product and other eco products.
Het is mooi om te zien hoe Nox geïntrigeerd is en plezier heeft om de dieren.
Op straat wil hij elk hondje aaien, bij de eendjes kletsen en onze eigen katten durven het af en toe aan om geknuffeld te worden door die kleine drukte maker.

It's wonderful to see Nox intrigued and having fun with the animals. On the sidewalk he wants to pet every dog, chat with the ducks and our own cats sometimes dare to be cuddled by this little troublemaker.


1 opmerking: