woensdag 1 juni 2011

Paulo Coelho: Wijsheid van Juni

Autonomie


Een verantwoordelijk strijder is niet hij die de last van de wereld op zijn schouders neemt.
Het is degene die kan omgaan met de uitdagingen die elk moment hem stelt.


Wat een opluchting! Vind je ook niet? 
Je hoeft de wereld niet op je schouders te nemen. Niemand te redden. Niet tot in uitersten te gaan. 
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, je eigen keuzes, daarachter staan en de uitdagingen aangaan! 
Dat kun je!


Nog iets uit BRIDA:
Jij hebt je Weg op je genomen.
Weinig mensen hebben de moed om dat te doen.
Ze gaan liever een weg die niet de hunne is. 


Fijne dingen toch!?

1 opmerking: